Cirkulära bilder med belysning. Här kombinerat med plana plexiglasbilder.